சத்யாக்கிரகம் — காந்தி

‘எவரை நாம் எதிர்க்கிறோமோ அவர்களைப்போலவே ஆகிவிடுவோம் , அவ்வாறு ஆகாமல் எதிர்ப்பதற்குப் பெயரே சத்யாக்கிரகம்’ — காந்தி

How Children Fail

“Our children will always be failures, but at least they’ll know it’s not their own fault.”

“But later I have thought often of that scene in the psychologist’s office as the child must have experienced it. It is a scene out of nightmare. For many months, perhaps years, he has sensed that his parents were worried about him, even ashamed of him. Finally, in an atmosphere heavy with tension and dread, he is taken to a strange place, where strange people peer at him, ask him peculiar questions, and tell him to do peculiar things. Clearly all these people think there is something wrong with him as well. Finally they tell him to put together a puzzle on which is plainly written that it is intended for threeyear- olds. One way or another, the boy figures this out, and realizes that all these adults, his parents included, don’t think he is even smart enough to do what any three-year-old can do. Faced with this overwhelming vote of no confidence, he breaks down. Why should he not? If none of these people have any confidence in him, how could he have any in himself? And it may well have been clear to him, as his mother’s remarks later made it clear to me, that his parents were in some way relieved that he failed; they could tell themselves (and everyone else) it wasn’t their fault.”

ஒரு புன்னகையில் கடந்துசெல்லக்கூடிய எளிய பகைமை

How You’re Sabotaging Your Creativity Every Day

It’s pretty easy to stuck in a comfort zone where you’re not experiencing anything new. While that’s helpful for efficiency, it kills your creativity in all kinds of ways. When you stick within your comfort zone, you also tend to isolate yourself off from the rest of world. When you do that, you’re not creating new experiences, meeting new people, experiencing new cultures, or challenging yourself. This kills your creativity quicker than you might think.

How You’re Sabotaging Your Creativity Every Day

காஞ்சிபுரமும் டெல் அவிவ் நகரும்

ஒரு அத்தி மரத்துக்கும் மண்புழுவுக்கும் எலிக்கும் பறவைக்கும் ஒன்றுடன் ஒன்று பல இணைப்புகள் உள்ளன. அவை, மானுட சமூகப் பொருளாதாரம் எனும் நிலையை வந்தடைய, இன்னும் மிக அதிகமான இன்னும் நுண்ணியத் தன்மை கொண்ட இணைப்புகளாக ஆகின்றன. மனிதன் தன் அறியாமையாலும் சுயநலத்தாலும் இந்த இணைப்புகளால் நெய்யப்பட்ட வலையிலிருந்து தன்னை அறுத்துக்கொண்டு நிற்கின்றான். ஆனால், உண்மையான சமூக முன்னேற்றம் என்பது தன்னுணர்வுடன் உணர்ந்து, மேன்மேலும் அருமையாக இயற்கையையும் சமூகத்தையும் ஒன்றோடொன்று ஒற்றுமையுடனும் ஒருங்கிணைப்புடனும் இசைவுபடுத்துவதுதான். …உயிர் வலைப்பின்னல் (the web of life) குறித்த அறிதலும், அதனிடம் நாம் காட்டும் மரியாதையுமே மனிதனை அவனது ஆகச்சிறந்த விதிக்கு கொண்டு சேர்க்கும்

காஞ்சிபுரமும் டெல் அவிவ் நகரும்

விதி சமைப்பவர்கள் – டிராபிக் ராமசாமி

அவங்களுக்கு பிரச் சினை வேண்டாம்னுதான் குடும்பத் தைவிட்டு ஒதுங்கிட்டேன். எனக்கு மட்டும் பாசம் இல்லையா? ஆனா, அவங்க மட்டுமா என் குடும்பம்? இந்த சமூகமே என் குடும்பம் இல்லையா… நான் பெத்த குழந்தைகளை படைச் சவன் பார்த்துப்பான்…” என்றார் யதார்த்தமாக.

இந்த நாட்டை திருத்தவே முடியாது.. வேண்டாம் வந்துடுங்கப்பா!- டிராபிக் ராமசாமியின் மகள்